Zgodnie za art. 22 ac Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., Poz. 811) podręczniki, materiały edukacyjne

oraz zestawy ćwiczeniowe dla uczniów klas

I, II, III, IV, V, VI, VII szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2023/2024 zostaną udostępnione przez szkołę.

Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Szkoła nie zapewnia materiałów dla uczniów oddziałów przedszkolnych.