Informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych

przez Gminę Miasta Gdańska przypisano poszczególne ulice miasta do rejonu każdej z sześciu poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska.

 

Załączamy wykaz ulic należących do rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 5 w Gdańsku.

Wykaz ulic

oraz wykaz jednostek oświatowych znajdujących się w obrębie działania danej poradni.

Wykaz jednostek oświatowych

W gdańskim procesie systemowych zmian związanych z działaniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych mamy przyjemność poinformować o kolejnym kroku ułatwień dla gdańszczan, którym jest przygotowywany system elektronicznego zapisywania się na usługi świadczone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, system e-poradnia. Zakończenie wprowadzania ostatecznych zmian oraz udostępnienie e-poradni to 1 października 2021 roku.