Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Anna Dembek-Schulz - przewodnicząca
Izabela Staniszewska - skarbnik
Magdalena Kaźmierczak - sekretarz

 

e-mail: rrsp3gdansk@gmail.com


Składka na Fundusz Rady Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców rekomenduje następującą wysokość dobrowolnej składki na Fundusz Rady Rodziców:

  • 100,- zł / rok za pierwsze dziecko w szkole;
  • 50,- zł / rok za drugie dziecko w szkole;
  • Trzecie i kolejne dziecko w szkole bez składek.

Wpłat prosimy dokonywać tytułem:

imię (imiona) i nazwisko(nazwiska) dziecka (dzieci), klasa(klasy).

*Prosimy o wpisywanie danych wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

73 1090 2590 0000 0001 3072 6941

Santander Bank SA, I o. Gdańsk