ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańskuw roku szkolnym 2023/2024

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 ze zm.) zarządza, co następuje:

W roku szkolnym 2023/2024 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

     I. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku:

1)      02.11.2023r.   Dzień przypadający pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

2)      03.11.2023r.   Dzień przypadający pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

3)      21.11.2023r.   Próbny egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                              dla uczniów klas I, II i III).

4)      22.11.2023r.  Próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                             dla uczniów klas I, II i III).

5)      02.05.2024r.   Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

6)      07.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                              dla uczniów klas I; II i III).

7)      08.05.2024r.  Egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                             dla uczniów klas  I; II i III).

8)      09.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w zakresie podstawowym. (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                              dla uczniów klas I; II i III).

9)      13.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w zakresie rozszerzonym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                             dla uczniów klas I; II i III).

10)   31.05.2024r. Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

   II. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

1)      02.11.2023r.   Dzień przypadający pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

2)      03.11.2023r.   Dzień przypadający pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

3)      02.05.2024r.   Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4)      07.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                               dla uczniów klas 4-7).

5)      08.05.2024r.  Egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 4-7).

6)      09.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w zakresie podstawowym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                              dla uczniów klas 4-7).

7)      13.05.2024r.   Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w zakresie rozszerzonym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

                             dla uczniów klas 7-4).

8)      31.05.2024r.  Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła Podstawowa nr 3 zapewnia organizację zajęć opiekuńczych

dla dzieci, po uprzednim złożeniu deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego.

Marcin Hintz
Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7