DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

SIERPIEŃ

31

Czwartek

Godz. 17. 00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

WRZESIEŃ

4

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Godz. 17. 00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas III

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV, V, VI i VII

Prezentacja projektu:

Klasowe Programy Wychowawczo – Profilaktyczne

PAŹDZIERNIK

5

Czwartek

Pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

13

Piątek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14

Sobota

Dzień Edukacji Narodowej – dzień ustawowo wolny

Od 16 do 20

Od poniedziałku do piątku

Dzień Patrona szkoły – obchody XLIV rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II – działania w ramach lekcji religii

LISTOPAD

1

Środa

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

2

3

Czwartek Piątek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10

Piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11

Sobota

Święto Odzyskania Niepodległości

GRUDZIEŃ

11

Poniedziałek

Do godz. 16.00

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

11

Wtorek

Poinformowanie do godziny 17:00 o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

20

Środa

Wspólne kolędowanie wraz z rodzicami

22

Piątek

Wigilie w szkole.

Kiermasz świąteczny

od 23.12.2023

do

1.01.2024

Piątek – Sobota

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6

Sobota

Święto Trzech Króli

12

Piątek

Do godz. 16.00

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

18

Czwartek

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu roku szkolnego 2023-2024

24

Środa

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VII

od 29.01.2024

do 11.02.2024

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

MARZEC

od 28.03.2-24 do 02.04.2024

Czwartek –wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

30

Wtorek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ

1

Środa

Święto Pracy – dzień ustawowo wolny

2

Czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3

Piątek

Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja – dzień ustawowo wolny

7

8

9

13

Wtorek

środa

czwartek

poniedziałek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

dla klas IV, V, VI i VII

(Egzamin maturalny 2024)

13

Poniedziałek

Do godz. 16.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

14

Wtorek

Poinformowanie do godziny 17:00 o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Od 13 do 17

Od poniedziałku do piątku

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 – Jana Pawła II

Działania w ramach lekcji religii

29

Środa

Piknik z okazji Dnia Dziecka

30

Czwartek

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

31

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

CZERWIEC

14

Piątek

Do godz. 16.00

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

18

Wtorek

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów (warunkowo)

21

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

SIERPIEŃ

Data zostanie podana w późniejszym terminie

Egzaminy poprawkowe

31

Sobota

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ

2

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2024/2025