FUNKCJONOWANE PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/funkcjonowanie-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-przedszkoli-szkol-i-innych-placowek-oswiatowych-od-1-wrzesnia-2020-r-informacje-dla-rodzicow-uczniow-i-kadry-pedagogicznej,a,178043