Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów
na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie,  

w poniżej zamieszczonych plikach znajuduje się propozycja uzebzpieczenia ucznia.

Link do ubezpieczenia:

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=8U35L5Z4ZIFI