Ubezpieczenie NNW 2016/2017

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w wyniku analizy ofert grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, na rok szkolny 2016/2017 została wybrana oferta AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Zakres ubezpieczenia oraz dokumenty z nim związane (ogólne warunki umowy, tabela świadczeń itp.), są dostępne na stronie - https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum
 
Wariant ubezpieczenia - I (24 zł rocznie)
 
Numer polisy - 92100549
 
Okres ubezpieczenia - od 01.09.2016 do 31.08.2017
 
Opiekun ubezpieczenia - Tomasz Możdżyński  tmozdzynski@bezpieczny.pl tel. 501 453 901
 
Zgłaszania szkody - https://bezpieczny.pl/szkoda
 
Ostateczny termin opłacenia składki - 23.09.2016