Godz. 17. 00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 0, I, II i III klas IV, VIII; Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania - Kalendarz wydarzeń - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

powrót do góry