REKRUTACJA KLASA 1 SP na rok szkolny 2024/2025

KRYTERIA REKRUTACJI:

Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 1082 z 2021 r. ze zmianami)

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/556756/Uchwala-LXX_1792_23

uchwała nr LXX/1792/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

TERMINY REKRUTACJI:

Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 1082 z 2021 r. ze zmianami)

Zarządzenia nr 2342/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/556947/Zarzadzenie-2342_23 


ZARZĄDZENIE NR 4/2024

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie:

zasad rekrutacji dzieci do oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku,
 ul. Chałubińskiego 13 na rok szkolny 2024/2025.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2023 r., poz. 900, 1672, 1718, 2005), uchwały nr LXX/1792/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 2342/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, zarządza się co następuje:

 §1

Wprowadza się jako obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku,  ul. Chałubińskiego 13, Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, ustalone pismem Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska przesłanym
w dniu 13 lutego 2024.

 §2

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.