Dzień Dobrostanu w SP3

W naszej szkole dbamy o dobrostan psychiczny Uczniów i Uczennic oraz Pracowników szkoły.

W Dniu Dobrostanu Uczniowie dowiedzieli się, czym jest dobrostan i w jaki sposób o niego dbać. Każdy mógł wypróbować różne metody regulacji własnych emocji, rozładowania stresu, budowania dobrych relacji. Były zajęcia ruchowe z elementami jogi, trening uważności, warsztaty kulinarne, tworzenie tablic inspiracji i map marzeń, kreatywne gry i zabawy integracyjne oraz moc innych atrakcji.

Tego dnia w szkole panowała wyjątkowo miła, serdeczna atmosfera.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę:

🌸 pani psycholog Magdalenie Wierzbickiej za prowadzenie treningu uważności oraz organizację Dnia Dobrostanu,

🌸pani Sylwii Trojanowicz za prowadzenie zajęć ruchowych z elementami jogi,

🌸pani Martynie Gorajek za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zajęć z tworzenia tablic inspiracji i map marzeń, przygotowanie plakatów oraz afirmacji,

🌸pani Aleksandrze Żarczyńskiej oraz panu Maciejowi Kurpiewskiemu za prowadzenie zabaw i gier w strefie relacji,

🌸pani Urszuli Surmacz za przygotowanie i obsługę stanowisk kreatywnych z długopisami 3D,

🌸panu Krzysztofowi Zgierskiemu – naszemu DJ-owi za występy podczas przerw pomiędzy zajęciami.

🍀Dziękujemy Wychowawcom i Nauczycielom za przeprowadzenie zajęć Szkoły Dobrostanu, 🍀Dyrekcji szkoły za inspirację, wsparcie merytoryczne i organizacyjne, 🍀Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku dla Uczniów.

🩷Nauczyciele składają szczególne podziękowania pani Psycholog oraz pani Pedagog z LO nr 7 za przygotowanie strefy relaksu dla pracowników SP w pokoju nauczycielskim.🩷

Umiejętność dbania o dobrostan własny oraz otaczających nas osób staje się jedną z ważniejszych umiejętności współczesnego człowieka. Dobrostan psychiczny Uczennic i Uczniów to wartość sama w sobie oraz warunek skutecznego uczenia się. Pragniemy, by szkoła stała się miejscem, w którym uczniowie nabywają umiejętności świadomego rozpoznawania własnych potrzeb, właściwego wykorzystywania swojego potencjału, otwartości w proszeniu o pomoc, uważności na potrzeby innych, odporności na stresujące, kryzysowe lub niespodziewane sytuacje oraz zdolności budowania dobrych relacji.

Justyna Piernicka-Czub – koordynator Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej